Тент с каркасом 89см МЗСА 817700 Компакт

Характеристика Значение