Тент с каркасом 89см МЗСА 817700 Компакт

Характеристики

Характеристика Значение