Тент с каркасом 33см МЗСА 817700 Компакт

Характеристика Значение