Тент с каркасом 33см МЗСА 8117710

Характеристики

Характеристика Значение